Børnenes Vej
-

Hvad -
Et innovationsprojekt om at undersøge og udvikle løsninger til børns skoleveje.

Hvorfor -
For at sikre motivation og engagement ved kommunen, skolen, forældre og børn, samt korrekt anvendelse af ressourcer.

Samarbejde -
By- og Udviklingsforvaltningen, Kolding Kommune, samt ledere og lærere, forældre og elever fra Sdr. Vang Skole, designer Runi Ellingsgaard og designer Johanne Ib.

Metoder -
Projektledelse, co-design (samskabelse), workshopudvikling og facilitering, brugerinterviews, design probes, grafisk design og spiludvikling.

Min rolle -
Projektleder for projektets designdel og brugerinddragelse.

Output -
konceptet blev implementeret i 2015.

Video -
Børnenes Vej Til Skole

Læs mere her -
Børn maler sikre skoleveje på byens fortorve

”Børnenes vej” er et samskabelsesprojekt, hvis hovedformål var at få flere børn til at cykle i skole. Processen ledte til nye indsigter om forældrenes barrierer ved at lade deres børn cykle til skole.


Field research ved Sdr. Vang Skolen.


Design probes til forældrepanelet.


Hjemme-interviews med forældrepanelet.


Workshop med forældrepanelet.


Idégenereringsworkshop med 1. og 3.klasse.


”Børnenes vej”-spillet.