Telenor Service Design Program
-

Hvad -
Et uddannelsesprogram til at udbrede forståelse og værdien af service design.

Hvorfor -
For at bidrage til Telenors udvikling af en brugerorienteret organisation.

Samarbejde -
Line Bogen, service designer ved Telenor Norge.

Metoder -
Oganisationsmapping, systemorienteret design, interviews, co-design, visuel og effektiv kommunikation, prototyping og præsentationsteknik.

Min rolle -
Service designer og facilitator.

Output -
Konceptet implementeres i Telenor Norge i 2017/2018, og udbredes løbende til flere lande.

”Telenor Service Design Program” er et uddannelsesprogram, der har til formål styrke Telenor Norge i at blive en brugerorienteret organisation og udvikle service design ambassadører i organisationen.


Workshop facilitering.


Visuel idéudvikling.


Organisationsmapping.


Glade workshopdeltagere.


Visuel præsentation af strategien bag ”Telenor Service Design Program”.